Nutcracker

Nutcraker to savor time

Information

  • manufacture:Maruto Hasegawa Kosakujo Inc.
  • designer:Yosuke Ogawa、Takahide Sato、Shunsuke Nakamura、Mutsuki Yanagi
  • material:Steel,Wood